Halaman Pegawai...
Nama
: Drs. I Putu Wiadnyana, MM
NIP
- 19661231 198903 1 203
Pangkat/Gol
- Pembina Utama Muda / IVc
TMT Pangkat/Gol
- 01 Oktober 2018
Jabatan
- Kepala BKPSDM
TTL
- Jembrana-31 Desember 1966
Pendidikan
- S-2 Manajemen SDM


...
Nama
: Fera Dika Sroyer, S.Sos.
NIP
- 19720211 200605 2 002
Pangkat/Gol
- Pembina / IVa
TMT Pangkat/Gol
- 04 Januari 2020
Jabatan
- Sekretaris BKPSDM
TTL
- Sorido-11 Februari 1972
Pendidikan
- S-2 Magister Manajemen


...
Nama
: Betty Bonggoibo, S.Sos, M.Si.
NIP
- 19660929 199610 2 001
Pangkat/Gol
- Pembina / IVa
TMT Pangkat/Gol
- 04 Januari 2009
Jabatan
- Widyaiswara Madya
TTL
- Manokwari-09 Februari 1996
Pendidikan
- S-2 Ekonomi Pembangunan